Recensies

 • 33 vragen over trauma & de-escalatie en dwangreductie
 • Kunnen we het tij keren?
 • Cultureel burgerschap
 • Klimaatcrisis
 • Mensenrechtenberoep
 • Motiverende gespreksvoering & Zie je mij
 • Anders Leven
 • Van neo- naar illiberalisme
 • Van denken naar doen
 • De zwervende zenuw (activeer je nervus vagus & de darm-brein connectie)
 • Mensen zijn ingewikkeld & Handboek Positieve Psychologie
 • De illusie van IQ-meten & Praktijkboek hoogbegaafdheid
 • Interventies in de psychiatrische praktijk
 • Handboek Presentie
 • Verbindend werken
 • Superieur. De terugkeer van de rassentheorie
 • Langzame democratie & Collegiale ondersteuning & Over trauma herinnering en herstel (Ik kies Elena) & Filosofisch gesprek
 • Dat is pedagogiek & Het tweede handboek psychiatrie en filosofie
 • De goede immigrant
 • Brood en rozen
 • Stemmen horen
 • Allemaal autistisch
 • Vijf eeuwen migratie
 • Triple problematiek
 • De management maatschappij voorbij
 • Werken met Hannah Arendt
 • Handboek psychose
 • Handboek psychiatrie en licht verstandelijke beperking & Fastfood Fatwa’s & Weerklank
 • Effectief altruïsme
 • Zorgethiek in de praktijk
 • Co-creatie van goede zorg
 • Narratief coachen & Perestrojka in de zorgsector (Het alternatief voor de zorg)
 • Drieluik (Mag ik je geen advies geven – Niet-helpen voor hulpverleners – Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?)
 • Handboek traumatische rouw
 • Vals Alarm & Rouw bij kinderen en jongeren
 • Gedeelde ruimte
 • Supersamenwerker
 • Beperkt begrepen & Zelfonthulling
 • Schaal emotionele ontwikkeling
 • Beelden van de professional
 • De patiënt terug van weggeweest
 • Handboek destigmatisering & De muziek van het leven
 • Oplossingsgericht coachen & Bemoeizorg van A tot Z
 • De ziel van het vak
 • Leerboek persoonlijk psychiatrie
 • Goede GGZ
 • De DSM-5 voorbij
 • Een uiterst politiek correct boek (Moderne Papoea’s)