Recensies

 • Mensenrechtenberoep
 • Motiverende gespreksvoering & Zie je mij
 • Anders Leven
 • Van neo- naar illiberalisme
 • Van denken naar doen
 • De zwervende zenuw (activeer je nervus vagus & de darm-brein connectie)
 • Mensen zijn ingewikkeld & Handboek Positieve Psychologie
 • De illusie van IQ-meten & Praktijkboek hoogbegaafdheid
 • Interventies in de psychiatrische praktijk
 • Handboek Presentie
 • Verbindend werken
 • Superieur. De terugkeer van de rassentheorie
 • Langzame democratie & Collegiale ondersteuning & Over trauma herinnering en herstel (Ik kies Elena) & Filosofisch gesprek
 • Dat is pedagogiek & Het tweede handboek psychiatrie en filosofie
 • De goede immigrant
 • Brood en rozen
 • Stemmen horen
 • Allemaal autistisch
 • Vijf eeuwen migratie
 • Triple problematiek
 • De management maatschappij voorbij
 • Werken met Hannah Arendt
 • Handboek psychose
 • Handboek psychiatrie en licht verstandelijke beperking & Fastfood Fatwa’s & Weerklank
 • Effectief altruïsme
 • Zorgethiek in de praktijk
 • Co-creatie van goede zorg
 • Narratief coachen & Perestrojka in de zorgsector (Het alternatief voor de zorg)
 • Drieluik (Mag ik je geen advies geven – Niet-helpen voor hulpverleners – Waarom doe je niet gewoon wat ik zeg?)
 • Handboek traumatische rouw
 • Vals Alarm & Rouw bij kinderen en jongeren
 • Gedeelde ruimte
 • Supersamenwerker
 • Beperkt begrepen & Zelfonthulling
 • Schaal emotionele ontwikkeling
 • Beelden van de professional
 • De patiënt terug van weggeweest
 • Handboek destigmatisering & De muziek van het leven
 • Oplossingsgericht coachen & Bemoeizorg van A tot Z
 • De ziel van het vak
 • Leerboek persoonlijk psychiatrie
 • Goede GGZ
 • De DSM-5 voorbij
 • Een uiterst politiek correct boek (Moderne Papoea’s)
 • book cover mockup for

  Looking for a Great Book to Read? Look No Further!

  This section is perfect for displaying your paid book or your free email optin offer. You can turn it off or make changes to it from your theme options panel.

  Get Your Copy Today>>