Publicaties

2023: Een mens illegaal? Essay in Vakblad Sociaal Werk

2022: Tegen de verkokering Interview met Jim van Os voor het Vakblad Sociaal Werk

2021: Wegbereider en inspirator Profiel Doortje Kal voor het Vakblad Sociaal Werk

2021: Impliciete discriminatie over het hoofd gezien Interview met Jurriaan Omlo voor het Vakblad Sociaal Werk

2020: Present Interview met Andries Baart voor het Vakblad Sociaal Werk

2011: Kalahari Bosjesmannen willen enkel terug naar huis Geschreven in opdracht van Survival International voor het Vlaamse blad Vrede

2010: Verrassende Achnaton Essay over Achnaton in Nieuwe Stemmen

book cover mockup for

Looking for a Great Book to Read? Look No Further!

This section is perfect for displaying your paid book or your free email optin offer. You can turn it off or make changes to it from your theme options panel.

Get Your Copy Today>>